Kaavatoimikunta

Toimikunnan toimintatapa

  • käsittelee Otalammen alueeseen liittyviä kaava-asioita sekä alueen infrastuktuuria.
  • laatii tarvittavat vastineet virallisiin lausunto yms. pyyntöihin
  • kyläyhdistyksen hallituksen vetovastuussa oleva jäsen koolle kutsuu kokoukset sekä ylläpitää keskustelua
  • kokouksissa käsiteltävään materiaaliin tulisi tutustua ennen kokousta (vihti.fi ->palvelut ->kaavoitus), kommentointia pidetään yllä sähköpostin kautta
  • kokouksia pidetään tarvittaessa, pienet asiat käsitellään sähköpostitse
  • Toivotaan, että materiaaliin perehdytään ennen kokousta. Kaavoituksen materiaali löytyy Vihdin kunnan www-sivuilta kohdasta Palvelut > Kaavoitus. Kyläyhdistyksen puheenjohtajalle ajankohtainen kaavoitusmateriaali tulee paperiversiona, ja sitä voi pyytää lainaksi.
  • Toivotaan, että ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti kaavojen ja muiden käsiteltävinä olevien asioiden kommentointiin – minimissään kommentilla ”ei kommentoitavaa”. Kommentit lähetetään kaavatoimikunnan vetäjälle sähköpostitse.
  • Toimikunnan vetäjä informoi kyläyhdistyksen hallitusta kokouksen päätöksistä ja toimittaa hallituksen hyväksymän lausunnon kunnalle tai muulle sovitulle taholle.

Helminharju kaavatoimikunta mielipide 27.5.2013

  • Viralliset lausunnot laitetaan näkyville kyläyhdistyksen www-sivuille.