Otalammen kehityssuunnitelmat

Otalampi on yksi Vihdin neljästä taajamasta. Otalammella on käynnissä kaksi suurempaa kaavoitushanketta: Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavan muutos Ot12 sekä uuden Helminharjun asuinalueen asemakaavan Ot18 laatiminen.

Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavan muutos Ot12:n suunnittelualue kattaa rautatien itäpuolisen taajama-alueen Härkälän koululle saakka ja on osa perinteistä mäkitypien värittämää, pientalovaltaista ja reheväpuustoista, rautatien ympärille kasvanutta kylätaajamaa. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi Otalammen loma-asutusalueet.

Kunnanhallituksen hyväksyminä kaavan tavoitteina ovat mm. taajaman eheyttäminen, korkealaatuisen ja omaleimaisen pientaloalueen kehittäminen, pienkerrostalojen toteuttaminen senioriasumiseen, loma-asuntoalueiden pientaloalueiksi muuttamisen tutkiminen sekä liikenneyhteystarpeet sekä uusien liikennetarpeiden huomioiminen.

(lähde: OtaSanomat 2/2012, Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko, Vihdin kunta, sähköposti: teija.hallenberg(at)vihti.fi)

Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaava Ot12

Tiedossa uudistuksia:

– Otalampitalon ja Vihdintien väliin tulee päivittäistavarakauppa (S-Market)
– Otalampitalon ja junaradan väliin jäävälle alueelle tulee myös liike- ja asuintontteja sekä lähivirkistys- ja suojaviheralueita. (Ot15)
– Otalammen rantaa tulossa uudet pukusuojat ennen 2013 kesää
– Otalammenraitin ja Torpparintien risteykseen tulee ilmoitustaulu

Katso tästä kylän kehittämissuunnitelma 2011-2012

Täältä, Vihdin kunnan sivuilta, löydät tietoa kunnan kaavoitustyöstä.